Zarząd i Biuro

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego.


Do jego zadań należy m.in. kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Studenckiego, dysponowanie infrastrukturą i środkami finansowymi zapewnionymi przez Uniwersytet czy wykonywanie uchwał Parlamentu.

W skład Zarządu Samorządu Studenckiego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. Collegium Medicum oraz członkowie Zarządu w liczbie od 3 do 7. Ponadto Przewodniczący może powołać spośród członków Zarządu od jednego do dwóch wiceprzewodniczących, w tym swojego pierwszego zastępcę.


Biuro Samorządu Studenckiego koordynuje pracę nad sprawami formalnymi Samorządu Studenckiego oraz zajmuje się bieżącą obsługą interesariuszy.

Skip to content