Pełnomocnicy Zarządu

Zarząd Samorządu Studenckiego może, spośród studentek i studentów, powołać pełnomocników do realizacji określonych czynności. Zakres czynności danego pełnomocnika lub pełnomocniczki określa uchwała.

Skip to content