Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego (WRSS) są lokalnym organem Samorządu Studenckiego działającym na danym wydziale. Do ich bieżących zadań należy m.in. reprezentowanie studentek i studentów przed władzami wydziału, organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych dla społeczności wydziałowej czy wskazywanie kandydatów do rady dziekańskiej i rad dyscyplin.

W skład WRSS wchodzi od 3 do 5 członków wybieranych w wyborach powszechnych przez akademicką społeczność danego wydziału. Przewodniczący WRSS z mocy regulaminu Samorządu Studenckiego wchodzi w skład Parlamentu.

Skip to content