Najnowszy post:

  • Zajęcia i sesja w trybie zdalnym
    Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Załączamy również list Rektorów: https://www.facebook.com/SamorzadStudenckiUMK/posts/4996798053712779

Aktualności:

Wspierają nas: