Parlament

Parlament jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Samorządu Studenckiego.

Do jego zadań należy m.in. decydowanie w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez Uniwersytet na sprawy studenckie, wybieranie przedstawicieli Samorządu Studenckiego do organów Uniwersytetu, wskazanie kierunku działań Zarządu, decydowanie w sprawach związanych z pomocą materialną oraz kontrolowanie działań Przewodniczącego, Zarządu i innych organów Samorządu Studenckiego.

W skład Parlamentu wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący ds. Collegium Medicum, przewodniczący wydziałowych rad samorządu studenckiego oraz senatorowie studenccy. Z głosem doradczym w posiedzeniach Parlamentu uczestniczą także pozostali członkowie i członkinie Zarządu Samorządu Studenckiego.

Skład Parlamentu Samorządu Studenckiego w kadencji 2022-2024

Imię i nazwiskoFunkcja/Wydział
Marta KutaPrzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK
Maciej JackowskiWiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego ds. Collegium Medicum
Natalia BalińskaWydział Chemii
Agata FatalskaWydział Farmaceutyczny
Sylwia PiłatWydział Filozofii i Nauk Społecznych
Adrian BoruszewskiWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Aleksandra MalichWydział Humanistyczny
Anna WosiakWydział Lekarski
Mateusz OrłowskiWydział Matematyki i Informatyki
Mateusz GrzankaWydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Aleksandra WorbsWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Jakub GąseckiWydział Nauk Historycznych
Przemysław PietruszewskiWydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Jakub OrdonWydział Nauk o Zdrowiu
Julia LemskaWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Michał OchocińskiWydział Prawa i Administracji
Małgorzata ŁataczWydział Sztuk Pięknych
Dominik ChodkowskiWydział Teologiczny
Inga SzlagorSenatorka Uniwersytetu
Paulina JaworskaSenatorka Uniwersytetu
Bartosz JabłońskiSenator Uniwersytetu
Jakub MilarskiSenator Uniwersytetu
Jakub PłonkaSenator Uniwersytetu
Skip to content