Komisje

W ramach Samorządu Studenckiego funkcjonuje 6 różnorodnych komisji wspierających działania Zarządu.

Komisja ds. Organizacji zajmuje się m.in. przygotowaniem i organizacją wydarzeń Samorządu Studenckiego, poszukiwaniem pomysłów na nowe projekty dla społeczności akademickiej czy współpracą z Działem Domów Studenckich i Akademickich. W ramach Komisji działają dwie sekcje: projektowa i organizacyjna.

Przewodnicząca Komisji: Julia Szcześniak
Kontakt: organizacja@samorzad.umk.pl

Komisja ds. Promocji i Informacji odpowiada za szeroko pojętą promocję działań Samorządu Studenckiego oraz bieżące przekazywanie informacji, które dotyczą życia studenckiego. To właśnie członkinie i członkowie tej Komisji prowadzą media społecznościowe Samorządu Studenckiego, przygotowują grafiki, robią zdjęcia czy piszą teksty na tę stronę internetową.

Przewodnicząca Komisji: Marta Kuta
Kontakt: promocja@samorzad.umk.pl

Działalność Komisji ds. Prawnych polega na przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania Samorządu Studenckiego. Regulaminy, uchwały, zarządzenia, protokoły z posiedzeń, a także bieżące wsparcie studentek i studentów w sprawach związanych ze studiowaniem - te czynności należą właśnie do członkiń i członków Komisji.

p.o. Przewodniczącego Komisji: Bartosz Jabłoński
Kontakt: prawo@samorzad.umk.pl

Głównym zadaniem Komisji ds. Sportu i Rekreacji jest przygotowywanie i organizacja wydarzeń sportowych dla społeczności akademickiej. Członkinie i członkowie tej Komisji współpracują z pracownikami Uniwersyteckiego Centrum Sportowego oraz Akademickiego Związku Sportowego. Oprócz tego zadaniem Komisji jest także działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

Przewodnicząca Komisji: Klaudia Żbikowska
Kontakt: sport@samorzad.umk.pl

Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem zajmuje się reprezentowaniem interesów Samorządu Studenckiego wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Główne działania Komisji skupiają się wokół bieżącej współpracy z partnerami oraz pozyskiwania możliwości wsparcia inicjatyw Samorządu Studenckiego.

Przewodniczący Komisji: Patryk Groszyk
Kontakt: wspolpraca@samorzad.umk.pl

W skład Komisji ds. Projektów Collegium Medicum wchodzą wyłącznie studentki i studenci bydgoskiej części Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Działalność Komisji polega na szerokim i różnorodnym wsparciu bieżących działań Samorządu Studentów Collegium Medicum, czyli jednostki pomocniczej Samorządu Studenckiego UMK.

Przewodniczący Komisji: Maciej Jackowski
Kontakt: samorzad@cm.umk.pl

Skip to content