Niezbędnik studenta

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ WĄTEK

INFORMATOR STUDENCKI

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

Każda osoba rozpoczynająca naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika uzyskuje status studenta z chwilą złożenia ślubowania. Sytuacja ta nakłada określone obowiązki oraz zapewnia konkretne uprawnienia, które bezpośrednio wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nią, każda osoba studiująca ma obowiązek: 

– postępować zgodnie z treścią złożonego ślubowania;
– przystępować do egzaminów;
– odbywać praktyki zawodowe i spełniać inne wymagania określone w programie studiów;
– uczestniczyć w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów.

Poza wyżej wymienionymi obowiązkowi, status studenta charakteryzuje się też szeregiem uprawnień, którymi jest prawo do:

– przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;
– przenoszenia oraz uznawania punktów ECTS;
– usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach;
– wnioskowania o przyznanie urlopów długo- bądź krótkoterminowych;
– zmiany kierunku studiów oraz przeniesienia na studia realizowane w innym trybie;
– powtarzania zajęć z powodu ich niezaliczenia w określonym terminie;
– ubiegania się o przyznanie stypendiów i świadczeń wskazanych w Regulaminie świadczeń oraz ww. ustawie;
– ubiegania się o przyznanie kredytu studenckiego zgodnie z zasadami wymienionymi w ww. ustawie;
– do ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich;
– korzystania z ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji publicznej;
– zrzeszania się w organizacjach studenckich.

RZECZNIK AKADEMICKI

Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami. Stoi na straży praw i interesów społeczności akademickiej, a także przestrzegania standardów etycznych.

dr Bartłomiej Chludziński
661 910 878 (do godz. 18.00)
ombudsman@umk.pl

PRZYDATNE LINKI

PROGRAMY MOBILNOŚCI STUDENCKIEJ

ERASMUS+

Myślałeś_aś kiedyś o studiowaniu w urokliwej Francji? A może marzy Ci się nauka pośród skandynawskich fiordów? Erasmus+ to program umożliwiający osobom studiującym wyjazd na jedną z uczelni partnerskich w celu studiowania lub odbycia praktyk. W tym momencie możliwy jest wyjazd w ramach tego programu do ponad 30 państw, w tym m.in. Hiszpanii, Norwegii czy Francji. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku.
O tym, jak długo możesz odbywać zagraniczny wyjazd decyduje kapitał mobilności – czyli maksymalny czas, przypisany do każdej osoby, jaki możesz wykorzystać na studia bądź praktyki za granicą. Kapitał ten wynosi 12 miesięcy dla każdego stopnia studiów (w przypadku studiów jednolitych magisterskich są to odpowiednio 24 miesiące). Pamiętaj, że taki wyjazd na studia musi trwać nie mniej niż 3 miesiące, z kolei wyjazd na praktyki- co najmniej dwa. Rekrutować na program Erasmus+ można najwcześniej na II roku studiów.

YUFE

Jesteś osobą odważną, chcącą poznawać świat i poszerzać własne horyzonty? Zgłoś się do YUFE!
YUFE to jeden z ponad 40 konsorcjów, których celem jest stworzenie warunków i wykreowania podstaw idealnego uniwersytetu. W ramach uczestnictwa w YUFE możesz jednocześnie studiować w Toruniu, odbywać kurs językowy w Hiszpanii oraz uczestniczyć w jednym spośród kilkuset kursów dostępnych w ofercie. To, z ilu mobilności będziesz korzystać zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.  Uczestnictwo w mobilnościach YUFE jest możliwe przez maksymalnie 2 lata.

MOST

Studiowanie w innych, polskich miastach? Skorzystaj z programu mobilności studenckiej MOST! Jest to program pozwalający na semestralną bądź roczną naukę w innym ośrodku akademickim, jednakże możliwość ta jest realizowana jedynie w polskich uczelniach. Jest on skierowany zarówno do studentów, jak i doktorantów, jednakże wymogiem niezbędny jest ukończenie drugiego semestru studiów pierwszego stopnia bądź studiów magisterskich lub w przypadku studiów drugiego stopnia- pierwszego semestru. Przed wyjazdem takim należy jedynie złożyć wniosek o Indywidualny Plan Studiów oraz uzgodnić warunki porozumienia o programie zajęć. Lista dostępnych uczelni co roku się powiększa, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Samo aplikowanie na ten program jest niezwykle proste.  

KOŁA NAUKOWE

Koła naukowe to organizacje zrzeszające osoby zainteresowane daną dziedziną nauki czy konkretnym zagadnieniem. W ramach swojej działalności uczestniczą one w konkursach i wystawach oraz organizują różnego rodzaju warsztaty czy konferencje.

Działalność kół naukowych jest finansowana ze środków przyznanych przez dziekana wydziału przy zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Dodatkowo możliwe jest wnioskowanie przez koło naukowe o dofinansowanie inicjatyw do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego, Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Prorektora ds. Studenckich (zobacz więcej).

Aktualny spis kół naukowych działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika znajdziesz tutaj.

ORGANIZACJE STUDENCKIE I INNE

Jesteśmy lokalną sekcją studenckiej organizacji Erasmus Student Network, która jest jedną z największych stowarzyszeń w Europie zajmującą się wspieraniem międzynarodowych wymian studenckich.
Naszym celem jest działanie na rzecz integracji międzynarodowej pomiędzy studentami. Wspieramy rozwój programów takich jak Erasmus+, poprzez m.in. pomaganie w przebiegu wymiany kulturowej, organizowanie różnorodnych eventów, otaczanie opieką studentów przyjeżdżających i troskę o ich osobisty rozwój. ESN złożony ze studentów różnych kierunków i z różnych roczników. W naszych szeregach jest miejsce dla każdego, dlatego jeśli chcesz włączyć się w nasze działania i poznać wspaniałych ludzi z całej Europy, dołącz do nas!

Odwiedź nas:

Realizacja działalności statutowej koła naukowego, rozwijanie pracy badawczej, organizacja konferencji, wydanie publikacji… We wszystkim możemy Wam pomóc. Zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Organizujemy również kursy na wychowawcę wypoczynku, wolontariat studencki oraz konkursy i wydarzenia dla studentów. Poza tym zachęcamy Was do realizowania swoich pasji – również tych, które nie są stricte związane z wybranym kierunkiem studiów. Napisz do nas i dowiedz się, jak możemy Tobie pomóc!

Odwiedź nas:

Skip to content