Główna Komisja Wyborcza

Główna Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu Studenckiego odpowiadającym za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:
1) na przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
2) do wydziałowych rad Samorządu Studenckiego;
3) do Senatu Uniwersytetu.

W skład Głównej Komisji Wyborczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym co najmniej dwóch wybranych spośród studentów Collegium Medicum.

Skip to content