Aktualności

Warto zobaczyć:

Restauracja Metropolis

Więcej...

Szkoła tańca JAGIELSKI DANCE PROJECT

Więcej...

Symulacja Rozprawy Sądowej pt. NEKROFILIA

Czy wiecie czym jest Nekrofilia? Wiecie jakich problemów dotyczy?

Czy jest to zjawisko często występujące w Polsce?

Jeśli chcecie znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania zarezerwujcie sobie trochę czasu 12 listopada pomiędzy godziną 12, a 15, w audytorium C na WPiA. Symulacja będzie dotyczyła sprawy Edwarda Geina, na podstawie którego historii powstały liczne filmy między innymi Milczenie Owiec czy Hannibal Lector. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu i mamy nadzieję, do zobaczenia!

Dodano: 2014-10-28 Więcej...

Pomoc materialna - stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Ruszył generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów od dziś od godziny 18:15 do 25 października do godziny 14:00 możecie generować wnioski.
.
PO WYGENEROWANIU WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ W SIEDZIBIE ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDALNEJ
.
Wnioski studentów studiujących w Toruniu o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmowane będą przez Odwoławczą Komisję Stypendialną w następujących terminach:
.
22-24 października – od godz. 9:00 do 17:00
25 października – sobota od godz. 10:00 do 15:00
26 października (niedziela) wnioski nie będą przyjmowane
Miejsce składania wniosków: „Dawne” Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Gagarina 35
.
Studenci studiów niestacjonarnych studiujący w Toruniu mogą przesłać wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pocztą na adres:
.
Odwoławcza Komisja Stypendialna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
z dopiskiem „stypendium rektora”
.
Studenci studiujący w Toruniu, wyjeżdżający na studia w ramach programów międzynarodowych, po uprzednim wysłaniu wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w formie zeskanowanej na adres dzstud@umk.pl, przesyłają wnioski w wersji papierowej na w/w adres.
Wszystkie informacje odnośnie stypendiów Rektora dla najlepszych studentów znajdziecie na stronie www.stypendia.umk.pl

Dodano: 2014-10-23 Więcej...

Informacja o dyżurach pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych

Informujemy wszystkich studentów niepełnosprawnych, że dnia 25.10.2014 w biurze Samorządu Studenckiego, które znajduję się w ds. 9 odbędzie się dyżur pana Jakuba Waszak Rzecznika ds. Studentów Niepełnosprawnych. Dyżur odbędzie się w godzinach 12 – 13:30. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dodano: 2014-10-22 Więcej...

Ogłoszenie w sprawie powołania pełnomocnika studentów niepełnosprawnych

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom i wspierając studentów w dążeniu do zdobycia wykształcenia bez względu na stopień niepełnosprawności na naszym Uniwersytecie została powołana funkcja Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych Samorządu Studenckiego UMK, którą sprawuje p. Jakub Waszak.

KONTAKT: kubaa.w20@gmail.com. lub telefonicznie: 669 359 467

Do zadań Pełnomocnika należy:

- reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni.

- tworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.

-rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.

-pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uniwersytet osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

-podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

- współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.

- kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej.

-pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dodano: 2014-10-22 Więcej...

Ubezpieczenia studenckie na rok akademicki 2014-2015

Studencie ubezpiecz się w dziekanacie!

Ruszyła sprzedaż ubezpieczeń na NNW/OC na nowy rok akademicki. Już od 29 września br. możesz ubezpieczyć się w dziekanacie lub w biurze Samorządu Studenckiego w DS 9 ! W linku poniżej przedstawiamy pełną ofertę ubezpieczeniową z wysokością składek oraz zakresem świadczeń.

Pełna oferta

W tym akademickim firmą ubezpieczającą studentów jest firma UNIQA S.A. Pamiętajcie, że zakup ubezpieczenia NNW/OC jest konieczny do odbycia praktyk.

Dodano: 2014-09-26 Więcej...

Nowy Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK na kadencję 2014 - 2016

Informujemy, że z dniem 1 czerwca br. nowym przewodniczącym Samorządu Studenckiego UMK na kadencję 2014 - 2016 został student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ( I rok studiów magisterskich na kierunku Ekonomia Menadżerska),Piotr Durtan. Serdecznie gratulujemy

Ze swojej strony życzę Piotrowi samych sukcesów, trafnych decyzji i radości ze studenckiego życia. Jednocześnie z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy byli ze mną i wspierali mnie przez minione dwa lata mojej pracy. Jeszcze raz dziękuje Wam wszystkim.

Hubert Jakubowski, Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK w latach 2012 - 2014.

Dodano: 2014-06-02 Więcej...
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]