Wybory do Samorządu Studenckiego UMK 2022

Główna Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego UMK ogłasza Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego UMK.

Wybory odbędą się dnia 22 kwietnia 2022 roku od godziny 10:00 do godziny 18:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS`a na wszystkich wydziałach, tj.:

1) Wydział Chemii;
2) Wydział Filozofii i Nauk Społecznych;
3) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
4) Wydział Humanistyczny;
5) Wydział Matematyki i Informatyki;
6) Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
7) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
8) Wydział Nauk Historycznych;
9) Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
10) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
11) Wydział Prawa i Administracji;
12) Wydział Sztuk Pięknych;
13) Wydział Teologiczny;
14) Wydział Farmaceutyczny;
15) Wydział Lekarski;
16) Wydział Nauk o Zdrowiu.

Zgłoszenia do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego na wydziałach należy przesyłać do dnia
15 kwietnia 2022 roku na adres e-mail: gkw@stud.umk.pl  

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer albumu, wydział, rok i kierunek studiów, oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego, podpis oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Prosimy przed wysłaniem o skompresowanie plików!

FAQ:


Szczegółowe informacje: 

Posted in Aktualności, Wybory.