Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Teologicznym

Kontakt:
Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37
87-140 Toruń


wt@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Dominik Chodkowski
Przewodniczący WRSS Wydziału Teologicznego
Jakub Trendowicz
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Oliwia Nguyen Hong
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Aleksandra Świtalska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Weronika Wyrwa
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.