Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Teologicznym

Kontakt:
Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wt@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Oliwia Nguyen Hong
Przewodnicząca WRSS Wydziału Teologicznego
Dominik Chodkowski
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.