Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Sztuk Pięknych

Kontakt:
Wydział Sztuk Pięknych
ul. Henryka Sienkiewicza 30/32
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wsp@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Szymon Jankowski
Przewodniczący WRSS Wydziału Sztuk Pięknych Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Joanna Fujarska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Natalia Klasa
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Paulina Komorowska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.