Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji

Kontakt:
Wydział Prawa i Administracji
ul. Gagarina 15
87-140 Toruń


wpia@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Michał Ochociński
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji
Michalina Pawłowska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Grzegorz Wiśniewski
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Bartosz Jabłoński
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Oliwia Jankowiak
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.