Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji

Kontakt:
Wydział Prawa i Administracji
ul. Gagarina 15
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wpia@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Michał Ochociński
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji
Hubert Żurkiewicz
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Inga Formela
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Jan Janukowicz
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Maciej Urbański
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Marcin Dorochowicz
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Posted in WRSS.