Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kontakt:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
ul. Lwowska 1
87-140 Toruń


wnozigp@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Julia Lemska
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Karolina Dawiec
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Dominika Wojciechowska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mateusz Kowalski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Natalia Budzyńska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.