Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kontakt:
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
ul. Lwowska 1
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wnozigp@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Dominika Wojciechowska
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Daniel Borodeńko
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mateusz Kowalski
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mateusz Wudarski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Rafał Wiśniewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.