Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz


wnoz@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Jakub Ordon
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu
Jakub Boczyński
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Kacper Groszyk
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Kamil Kaczerowski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Natalia Twardowska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.