Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz

Pokój nr ?
wnoz@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Jan Pachnik
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Samorządu Studentów Collegium Medicum UMK Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Nico Karolak
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Patrycja Żarnoch
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.