Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Kontakt:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
ul. Stefana Batorego 39L
87-140 Toruń

Pokój nr 23A
wnopib@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Przemysław Pietruszewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Maria Maliszewska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Adam Drewek
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Kinga Cichosz
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Kinga Obrok
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.