Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Kontakt:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
ul. Stefana Batorego 39L
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wnopib@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Karolina Dąbrowska
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Adam Drewek
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Jakub Płonka
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Przemysław Pietruszewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Przemysław Turek
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.