Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Historycznych

Kontakt:
Wydział Nauk Historycznych
ul. Bojarskiego 1
87-140 Toruń


wnh@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Jakub Gąsecki
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych
Anna Maria Brzezińska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Julia Bączek
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Anna Karkut
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Aleksander Wiśniewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.