Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Historycznych

Kontakt:
Wydział Nauk Historycznych
ul. Bojarskiego 1
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wnh@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Julia Bączek
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Historycznych
Aleksander Peszka
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.