Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kontakt:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13a
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wneiz@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Aleksandra Worbs
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Aleksandra Kowalska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego ds. Public Relations
Katarzyna Witczak
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego ds. Finansów
Przemysław Dylewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego ds. Integracji Studenckich
Wiktoria Gumińska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK

Posted in WRSS.