Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Kontakt:
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
ul. Lwowska 1
87-140 Toruń

Pokój nr 119a
wnbiw@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Jakub Obiala
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Paulina Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mateusz Grzanka
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Aleksandra Nadolska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Klaudia Żbikowska
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.