Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Lekarskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

Pokój nr ?
wl@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Bogumiła Kochanek
Przewodnicząca WRSS Wydziału Lekarskiego
Eliza Niewiadomska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Michalina Kolan
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Patryk Groszyk
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Paweł Cybulski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.