Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Lekarskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz


wl@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Patryk Groszyk
Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego
Maciej Jackowski
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Bogumiła Kochanek
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Anna Wosiak
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Ingla Szlagor
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.