Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych

Kontakt:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
ul. Fosa Staromiejska 1A
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wfins@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Weronika Puciata
Przewodnicząca WRSS Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
Aleksandra Jarocka
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Alex Lubiński
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Natalia Sobisz
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.