Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych

Kontakt:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
ul. Fosa Staromiejska 1A
87-140 Toruń


wfins@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:
Jakub Michalak
Przewodniczący WRSS Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
Natalia Słomkowska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Aleksandra Jarocka
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Sylwia Piłat
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Kajetan Szmul
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.