Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kontakt:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. Grudziądzka 5/7
87-140 Toruń

Pokój nr ?
wfaiis@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Radosław Śliwiński
Przewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Adrian Boruszewski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Paulina Gąsiewicz
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Rafał Balcerowski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Michał Jabłoński
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Posted in WRSS.