Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Farmaceutycznym (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz

Pokój nr ?
wf@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Poznaj nas:

Wiktoria Wilk
Przewodnicząca WRSS Wydziału Farmaceutycznego
Keli Jabłońska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Dominik Roch Lesiewicz
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Dominika Kotapka
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Marta Okupska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.