Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Farmaceutycznym (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Kontakt:
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz


wf@samorzad.umk.pl

Znajdziesz nas na:

Godziny konsultacji:

Skład:

Agata Fatalska
Przewodnicząca WRSS Wydziału Farmaceutycznego
Katarzyna Siemiątkowska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Paulina Jaworska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Karol Ryska
Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Marta Pochwat
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.