Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Chemii

Kontakt:
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7
Pokój nr …

wch@samorzad.umk.pl

Godziny konsultacji:

Znajdziesz nas na:

Skład:

Dorian Kozaczyk
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Marta Łobacz
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Natalia Dulko
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Paulina Jaworska
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Piotr Romanowski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.