Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego na Wydziale Chemii

Kontakt:
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7

wch@samorzad.umk.pl

Godziny konsultacji:

Znajdziesz nas na:

Skład:

Marta Łobacz
Przewodnicząca WRSS Wydziału Chemii
Natalia Balińska
Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Joanna Barczyk
Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Mateusz Klonowski
Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
Posted in WRSS.