Ubezpieczenie dla studentów

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej zapewnia w roku akademickim 2021/2022 InterRisk TU S.A. Przedstawicielstwo w Toruniu.

Oferta obejmuje trzy warianty ubezpieczeniowe (okres ubezpieczenia 01.03.2022 – 30.09.2022) :

  • wariant I   w wysokości 18 złotych,
  • wariant II  w wysokości 24 złotych,
  • wariant III w wysokości 30 złotych.

Ubezpieczenie można wykupić tutaj: https://nnw-umk.interbroker.pl/

Instrukcja wykupienia ubezpieczenia:

Instrukcja zgłoszenia szkody: