Regulamin świadczeń dla studentów

Obwieszczenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Continue reading

Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego

Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego to akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi na wartość wsparcia psychologicznego dla studentów, którzy w toku studiów doświadczają wielu stresujących sytuacji, a okres pandemii niestety nie pomaga w radzeniu sobie z problemami.
Jest to akcja z inicjatywy studentów dla studentów.

Continue reading