Stawki stypendium 2021/22

Drodzy Studenci,
przedstawiamy Wam stawki stypendium w roku akademickim 2021/22


  • Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie w zależności od dochodu:
Poziom dochodu (zł)Wysokość stypendium (zł)
0-1051,701100
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym wynosić będzie w zależności od dochodu:
Poziom dochodu (zł)Wysokość stypendium (zł)
0-1051,701285

Uwaga! Od roku 2019/20 stypendia socjalne przyznaje się na okres 5 miesiecy. Na semestr letni przyznawane jest odrębną decyzją!


  • Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:
Stopień niepełnosprawnościWysokość stypendium (zł)
Znaczny900
Umiarkowany700
Lekki500

  • Stypendium rektora wynosić będzie 1150 zł.

  • Stypendium rektora dla studentów, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnegowynosić będzie 1000 zł.

  • Stypendium rektora w kategorii stypendium sportowe, w zależności od wyników sportowych wynosić będzie w zależności od stopnia:
Liczba punktówWysokość stypendium (zł)
10 – 15 pkt700
2 – 8 pkt450

Kontakt do Komisji Stypendialnej znajdziecie na stronie:
https://www.stypendia.umk.pl/kontakty-komisje

Posted in Aktualności and tagged , , , , , , .