Samorząd Studencki

Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Działamy na szczeblu wydziałowym oraz ogólnym, a naszym głównym zadaniem jest obrona praw studentów, ale również organizacja życia studenckiego.

Struktura Samorządu Studenckiego:

W skład Rady Wykonawczej wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK,
2) Przewodniczący Samorządu Studentów CM UMK,
3) Wiceprzewodniczący w liczbie od 3 do 5,
W skład rady wchodzi, z głosem doradczym, rzecznik właściwy do spraw sportu.

Hubert Długołęcki
Przewodniczący Samorządu Studenckiego
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Samorządu Studentów CM
Aleksandra Jarocka
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK ds. Promocji i Informacji
Paweł Cybulski
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK ds. Projektów
Natalia Dulko
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK ds. Organizacji
Marcin Dorochowicz
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK ds. Prawnych
Agnieszka Samulak
Rzecznik ds. sportu Samorządu Studenckiego UMK

Rada studentów jest organem stanowiącym i kontrolnym Samorządu Studenckiego.
W skład Rady Studentów wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK,
2) Przewodniczący Samorządu Studentów CM UMK,
3) przewodniczący wszystkich Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego,
4) przedstawiciele studentów w Senacie Uniwersytetu.

Hubert Długołęcki
Przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Samorządu Studentów Collegium Medicum UMK
Przemysław Dylewski
Przewodniczący WRSS WNEiZ
Bogumiła Kochanek
Przewodnicząca WRSS WL
Dominika Wojciechowska
Przewodnicząca WRSS WNoZiGP
Julia Bączek
Przewodnicząca WRSS WNH
Jakub Płonka
Przewodniczący WRSS WNoPiB
Magdalena Tadzik
Przewodnicząca WRSS WH
Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS WNoZ
Michał Ochociński
Przewodniczący WRSS WPiA
Milena Podlas
Przewodnicząca WRSS WNBiW
Oliwia Nguyen Hong
Przewodnicząca WRSS WT
Wojciech Piętka-Baumgart
Przewodniczący WRSS WMiI
Adrian Boruszewski
Przewodniczący WRSS WFAiIS
Radosław Sztupecki
Przewodniczący WRSS WSP
Weronika Puciata
Przewodnicząca WRSS WFiNS
Wiktoria Wilk
Przewodnicząca WRSS WF
Dorain Kozaczyk
Przewodniczący WRSS WCH
Hubert Żurkiewicz
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Marcin Dorochowicz
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Maria Woźniak
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Michał Jabłoński
Natalia Dulko
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Paweł Cybulski
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Wiktoria Gumińska
Przedstawiciel Studentów w Senacie UMK
Anna Świąć
Sekretarz Rady Studentów UMK
Karolina Wojciechowska
Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej
Agnieszka Ordak
Członek Głównej Komisji Wyborczej
Dominika Wiergowska
Członek Głównej Komisji Wyborczej
Marcin Rygielski
Członek Głównej Komisji Wyborczej
Norbert Suska
Członek Głównej Komisji Wyborczej
Olga Kubicka
Członek Głównej Komisji Wyborczej
Patryk Alaborski
Członek Głównej Komisji Wyborczej
  • Komisja ds. Organizacji
  • Komisja ds. Promocji i Informacji
  • Komisja ds. Prawnych
  • Komisja ds. Projektów
  • Komisja ds. Sportu