Samorząd Studencki

Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to wyłączny reprezentant ogółu studentów. Działamy na szczeblu wydziałowym oraz ogólnym, a naszym głównym zadaniem jest obrona praw studentów, ale również organizacja życia studenckiego.

Struktura Samorządu Studenckiego: