Regulamin świadczeń dla studentów

Obwieszczenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Continue reading