Regulamin konkursu „Poznaj Nas”

Konkurs polega na przygotowaniu fotografii z członkami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie od 16 listopada 2021 r. od godziny 12:00 do 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59.

Continue reading