Procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr.1 Załącznik nr.2 Załącznik nr.3 UWAGA! Zarządzenie zostało zaktualizowane przez Zarządzenie Rektora 173 z dnia 23 sierpnia 2021 r  zmieniające zarządzenie Nr 255 Rektora UMK z dnia […]

Continue reading