Wybory do Samorządu Studenckiego UMK 2022

Główna Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego UMK ogłasza Wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego UMK. Wybory odbędą się dnia 22 kwietnia 2022 roku od godziny 10:00 do godziny 18:00 w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS`a na wszystkich wydziałach, tj.: 1) Wydział Chemii;2) Wydział Filozofii i Nauk Społecznych;3) Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;4) Wydział Humanistyczny;5) Wydział […]

Continue reading

Wyniki wyborów przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK

Drodzy Studenci,informujemy, że w wyborach przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przewodniczącym został student Hubert Długołęcki z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Więcej informacji na temat wyników znajdą Państwo w załączonym protokole: Ze studenckim pozdrowieniemGłówna Komisja WyborczaSamorządu Studenckiego UMK w Toruniu

Continue reading