Aktualności

Warto zobaczyć:

Szkoła tańca JAGIELSKI DANCE PROJECT

Więcej...
Jedyny w Toruniu prawdziwy Klub Studencki. Masz pomysł na studencka imprezę? Chcecie pogadac że znajomymi? Tylko w Kotle.
Więcej...

Wyniki uzupełniających Wyborów do WRSS

W dniu 21.10.2013 roku o godzinie 15 zakończyły się wybory na Wydziałach:

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA


WYDZIAL NAUK O ZIEMII


WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA

W dniu 22.10.2013 roku o godzinie 15 zakończyły sie wybory na Wydziałach:

WYDZIAŁ SZTUK PIEKNYCH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ CHEMII

W dniu 23.10.2013 roku o godzinie 15 zakończyły sie wybory na Wydziałach:

WYDZIAŁ TEOLOGII

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ POLITOLOGII I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYNIKI WYBORÓW ZNAJDZIESZ KLIKAJAC NA WYBRANY WYDZIAŁ

Dodano: 2013-10-21 Więcej...

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej WNEiZ

Dyżur Komisji Stypendialnej na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbywać będzie się w każdy czwartek od godziny 12:00 do godziny 14:00

Dodano: 2013-10-17 Więcej...

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Terminy przyjmowania wniosków: od 15 października do 21 października, w godz: 9:00-17:00, w sobotę 19 października od 10:00 do 15:00. W niedzielę (20 października) wnioski nie będą przyjmowane.

Miejsce przyjmowania wniosków: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Gagarina 35.

Otwarcie internetowego generatora wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów: od 11 października - godz. 6:30.

Dodano: 2013-10-08 Więcej...

Uzupełniające Wyboru do WRSS

Uzupełniające wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego odbędą się w dniu 21.10.2013 roku w godzinach od 10 do 15 na następujących wydziałach: Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska - 3 wakaty, Wydziale Nauk o Ziemi - 4 wakaty, Wydziale Nauk Pedagogicznych - 2 wakaty, Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - 2 wakaty

Zgłoszenia należy składać do dnia 14.10.2013 roku.

W dniu 22.10.2013 roku w godzinach od 10 do 15 na następujących wydziałach: Wydziale Chemii - 3 wakaty, Wydziale Sztuk Pięknych - 2 wakaty, Wydziale humanistycznym - 2 wakaty, Wydziale Nauk Historycznych - 3 wakaty.

Zgłoszenia należy składać do dnia 15.10.2013 roku.

W dniu 23.10.2013 roku w godzinach od 10 do 15 na następujących wydziałach: Wydziale Matematyki i Informatyki - 1 wakat, Wydziale Teologicznym - 2 wakaty, Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych - 2 wakaty. 

Zgłoszenia należy składać do dnia 16.10.2013 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy wybranych kandydatach. Głos jest ważny jeżeli znak zostanie postawiony przynajmniej przy nazwisku jednego kandydata. Liczba głosów osoby głosującej nie może przekraczać maksymalnej liczby wolnych wakatów na danym wydziale.

Wszystkie zgłoszenia należy składać do Biura Samorządu Studenckiego do godziny 14.00. Zgłoszenie powinno zawierać Pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.Kandydaci mogą startować w komitetach wyborczych. Wszystkie pytania można kierować pod nr telefonu 665919845 lub mailowo na adres jarekden@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodano: 2013-10-07 Więcej...

Dyżury Wydziałowych Komisji Stypendialnych w październiku

Poniżej zamieszczono link z harmonogramem dyżurów wszystkich Komisji Stypendialnych w części toruńskiej UMK. Harmonogram została zaktualizowany w dniu 7.10.2013 r.

Harmonogram dyżurów WKS

Dodano: 2013-10-07 Więcej...

Przydział miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2013/2014- tura odwoławcza

Poniżej w linku przedstawiono listę osób, które otrzymały miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2013/2014 z tury odwoławczej.

Lista- odwołania

Z poważaniem

Uczelniana Komisja Kwaterunkowa UMK

Dodano: 2013-09-20 Więcej...
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]