Aktualności

Warto zobaczyć:

Restauracja Metropolis

Więcej...

Szkoła tańca JAGIELSKI DANCE PROJECT

Więcej...
  • Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski składa się do Wydziałowych Komisji Kwaterunkowych (WKK), które przyjmują wnioski w biurach Samorządu Studenckiego na wydziałach albo w dziekanatach oraz do Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej (UKK), która działa w biurze Samorządu Studenckiego w DS 9.
Do WKK lub Dziekanatu wnioski składają:
- studenci kontynuujący naukę w terminie do 11 czerwca
- Nowoprzyjęcie studenci do 31 sierpnia
- I rok II stopnia studenci indywidualni do 31 sierpnia
Do UKK (DS 9) wnioski składają:
- doktoranci do 11 czerwca
- osoby ubiegające się o miejsce rodzinne - 11 czerwca
- nowoprzyjęci studenci - miejsca małżeńskie - 31 sierpnia
- I rok II stopnia studenci - miejsca małżeńskie - 31 sierpnia
Osoby ubiegające się o miejsce specjalne składają wniosek do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych mieszczącej się w DS11
- Studenci kontynuujący naukę, ubiegający się o miejsce specjalne - 11 czerwca
- nowoprzyjęci studenci - miejsca specjalne - 31 sierpnia
- I rok II stopnia studenci - miejsca specjalne - 31 sierpnia
Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca.
Pamiętajcie o przedpłacie! Numer konta i kwotę znajdziecie na pierwszej stronie wniosku!
Wszystkie informacje znajdują się w tym pliku: KLIK!
Odwołania prosimy składać do Biura Samorządu w DS 9. Wszystkie informacje znajdują się pliku powyżej.

WZÓR ODWOŁANIA

ODWOŁANIE