Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/27 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Wybory
Wyniki wyborów do Samorządu Studeckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Terminy wyborów uzupełniających - część 1
Terminy wyborów uzupełniających - część 2
Terminy wyborów uzupełniających - część 3
Terminy wyborów uzupełniających - część 4
Terminy wyborów uzupełniających część 1 - rok 2020
Terminy wyborów uzupełniających część 2 - rok 2020
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 04.04.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 07.03.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 11.06.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 13.01.2020 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 15.01.2020 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 17.04.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 26.03.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 27.02.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.02.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.03.2019 r.Terminy wyborów uzupełniających - część 1

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Studentów odbędą się, w dniu 26.02.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (3 wolne mandaty), w godzinach od 9:00 do 14:00

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godziny  15:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

 • Wydział Teologiczny (3 wolne mandaty),  od 9:00 do 15:00

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godziny  15:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

 w dniu 27.02.2019r. na wydziałach:

 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2 wolne mandaty) od 9:00 do 15:00,
 • Wydział Nauk Historycznych (1 wolny mandat) od 9:00 do 15:00 ,

Zgłoszenia należy składać do dnia 19.02.2019 r. do godziny 12:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 28.02.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Humanistyczny (2 wolne mandaty) od 9:00 do 14:00,
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2 wolne mandaty) od 10:00 do 15:00 ,

Zgłoszenia należy składać do dnia 20.02.2019 r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 07.03.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2 wolne mandaty) od 9:00 do 14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 27.02.2019 r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.pl Terminy wyborów uzupełniających - część 2

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rady Studentów odbędą się w dniu 26.03.2019 r. na wydziale:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych (2 wolne mandaty), w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 19.03.2019r. do godziny  12:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 28.03.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej(3 wolne mandaty), w godzinach 10:00-15:00,
 • Wydział Teologiczny (3 wolne mandaty), w godzinach 9:00-14:00.

Zgłoszenia  należy składać do dnia 20.03.2019r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 04.04.2019r. na wydziałach:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2 wolne mandaty), w godzinach 9:00-14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 28.03.2019r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.plTerminy wyborów uzupełniających - część 3

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Studentów odbędą się dniu 17.04.2019 r. na:

 • Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej (2 wolne mandaty) od 9:00 do 14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 10.02.2019 r. do godziny  12:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.plTerminy wyborów uzupełniających - część 4

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Studentów odbędą się, w dniu 06.06.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Nauk o Zdrowiu, w godzinach od 9:00 do 14:00
 • Wydział Farmaceutyczny, w godzinach od 9:30-14:30.

Zgłoszenia należy składać do dnia 30.05.2019 r. do godziny  15:00 do Biura Samorządu Studenckiego CM UMK  ul. 3 maja 3, 85-016 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.plTerminy wyborów uzupełniających część 1 - rok 2020

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego odbędą się 09.01.2020 r. na wydziałach:
Wydział Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32, w Toruniu,  w godzinach od 9:00 do 13:00

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego odbędą się 13.01.2020 r. na wydziałach:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie przy ul. Batorego 39L, w Toruniu , w godzinach od 9:00 do 13:00
Wydział Humanistyczny Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, w godzinach od 9:00 do 13:00

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego odbędą się 15.01.2020 r. na wydziałach:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3, 87-100 Toruń, w godzinach od 9:00 do 13:00

Ustala się następującą liczbę mandatów na podstawie zgłoszeń Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego:
Wydział Sztuk Pięknych - 3 mandaty
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie- 5 mandatów
Wydział Humanistyczny  - 3 mandaty
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - 3 mandaty

Zgłoszenia do Wydziałowej Rady Studentów na wydziale: Wydział Sztuk Pięknych
Należy składać do dnia 03.01.2020 r. do godz. 13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń.
Zgłoszenia do Wydziałowej Rady Studentów na wydziale: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Wydział Humanistyczny  
Należy składać do dnia 07.01.2020r. do godz. 13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń.
Zgłoszenia do Wydziałowej Rady Studentów na wydziale: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Należy składać do dnia 09.01.2020r. do godz. 13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w miejscu przyjmowania zgłoszeń oraz do pobrania na stronie internetowej: www.samorzad.umk.pl

 Terminy wyborów uzupełniających część 2 - rok 2020

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego odbędą się 30.01.2020 r. na 
Wydziale Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32, w Toruniu,  w godzinach od 9:00 do 13:00

Ustala się następującą liczbę mandatów na podstawie zgłoszeń Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego:
Wydział Sztuk Pięknych - 3 mandaty

Zgłoszenia do Wydziałowej Rady Studentów na wydziale: Wydział Sztuk Pięknych
Należy składać do dnia 24.01.2020 r. do godz. 13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w miejscu przyjmowania zgłoszeń oraz do pobrania na stronie internetowej: www.samorzad.umk.plWyniki wyborów uzupełniających z dnia 04.04.2019 r.

Dnia 04.04.2019 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Swoje głosy oddało 106 studentów. 1 głos został uznany za nieważny. Pustych kart zostało 34.

Mandat uzyskała osoba z najwyższą liczbą głosów do wyczerpania dwóch mandatów.

Imię i nazwisko Liczba głosów
Chabowska Michalina 72
Ratajczyk Agata 36
Sawicki Maciej 59

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 07.03.2019 r.

Dnia 07.03.2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Mandat otrzymały osoby z największą liczbą głosów do wyczerpania wolnych wakatów- 2

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Worbs Aleksandra 54
Teska Bartosz 42
Czarnecka Barbara 40
Czubkowski Paweł 26

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 11.06.2019 r.

Dnia 11.06.2019 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Farmaceutycznym. Swoje głosy oddało 29 studentów. Głosy nieważne: 0

Wyniki :
Mandat uzyskały 4 pierwsze osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

Imię i nazwisko Liczba głosów
Jabłońska Keli 6
Kotapka Dominika 10
Koziorzemska Paulina 3
Mistur Wiktoria 2
Okupska Marta 5
Roch Lesiewicz Dominik 18
Roczkowska Kamila 4

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.


 

Dnia 11.06.2019 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Swoje głosy oddało 98 studentów. Głosy nieważne: 1

Wyniki :
Mandat uzyskały 2 pierwsze osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Banderowicz Paula 4
Purzycka Agnieszka 80
Pachnik Jan 79
Węgrzyn Magdalena 11
Olesinkiewicz Kinga 7

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 13.01.2020 r.

Dnia 13.01.2020 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Swoje głosy oddało 20 studentów. 0 głosów zostało uznanych za nieważne.

Mandat uzyskała 5 pierwszych osób, które uzyskały największą ilość głosów. 

Imię i nazwisko                                                            Liczba głosów                               
Dąbrowska Karolina 17
Turek Przemysław 7

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 15.01.2020 r.

Dnia 15.01.2020 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Fizyki, Astronomi i Informatyki Stosowanej. 

Swoje głosy oddało 7 studentów. 0 głosów zostało uznanych za nieważne.

Mandaty uzyskały 3 osoby, które uzyskały największą ilość głosów. 

Imię i nazwisko                                                            Liczba głosów                              
Boruszewski Adrian 7
Jabłośki Piotr Michał 5
Krajewski Bartosz 5

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.

 

 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 17.04.2019 r.

Dnia 17.04.2019 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Swoje głosy oddało 77 studentów. 7 głosów zostało uznanych za nieważne.

Mandat otrzymały osoby z największą liczbą głosów do wyczerpania wolnych wakatów- 2

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Jakub Kopaniarz 54
Justyna Kuk 52

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego. Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 26.03.2019 r.

Dnia 26.03.2019r. od godziny 9:00 do 14:00 na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Swoje głosy oddało 89 studentów. 0 głosów zostało uznanych za nieważne.

Pustych kart pozostało 31

Wyniki :
Mandat uzyskały osoby, z największą liczbą głosów, do wyczerpania 2 wolnych wakatów.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Chylińska Jagoda 31
Lewandowska Kamila 17
Zaroślińska Agnieszka 59

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 27.02.2019 r.

Dnia 27.02.2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego na Wydziałach:

                - Politologii i Stosunków Międzynarodowych,

                - Nauk Historycznych.

Wyniki:

Mandat na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych uzyskał Paweł Stańczuk, jako jedyny kandydat.

Mandat na Wydziale Nauk Historycznych uzyskała osoba z najwyższą liczbą głosów do wyczerpania jednego mandatu.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Aleksandra Jarocka 39
Aleksander Peszka 37

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.02.2019 r.

Dnia 28.02.2019 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Humanistycznym.

Mandat uzyskała osoba z najwyższą liczbą głosów do wyczerpania dwóch mandatów.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Aleksandra Bielińska 20

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.03.2019 r.

Dnia 28.03.2019r. od na Wydziale Teologicznym odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Swoje głosy oddało 44 studentów.  2 głosy zostały uznane za nieważne.

Pustych kart pozostało - 22.

Wyniki :
Mandat uzyskały osoby, z największą liczbą głosów, do wyczerpania 3 wolnych wakatów.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Batkowska Marta 17
Siemiontkowski Paweł 25
Szcześniewska Kinga 26
Zakrzewska Małgorzata 19

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.


Dnia 28.03.2019r. od na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Swoje głosy oddało 12 studentów.  0 głosów zostało uznanych za nieważne.

Pustych kart pozostało - 22.

Wyniki :
Mandat uzyskały osoby, z największą liczbą głosów, do wyczerpania 3 wolnych wakatów.

Imię i Nazwisko Liczba głosów
Paweł Woronka 12

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.