Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/26 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Wybory
Wyniki wyborów do Samorządu Studeckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Terminy wyborów uzupełniających - część 1
Terminy wyborów uzupełniających - część 2
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 07.03.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 27.02.2019 r.
Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.02.2019 r.Terminy wyborów uzupełniających - część 1

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Studentów odbędą się, w dniu 26.02.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (3 wolne mandaty), w godzinach od 9:00 do 14:00

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godziny  15:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

 • Wydział Teologiczny (3 wolne mandaty),  od 9:00 do 15:00

Zgłoszenia należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godziny  15:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

 w dniu 27.02.2019r. na wydziałach:

 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2 wolne mandaty) od 9:00 do 15:00,
 • Wydział Nauk Historycznych (1 wolny mandat) od 9:00 do 15:00 ,

Zgłoszenia należy składać do dnia 19.02.2019 r. do godziny 12:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 28.02.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Humanistyczny (2 wolne mandaty) od 9:00 do 14:00,
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2 wolne mandaty) od 10:00 do 15:00 ,

Zgłoszenia należy składać do dnia 20.02.2019 r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 07.03.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (2 wolne mandaty) od 9:00 do 14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 27.02.2019 r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.plTerminy wyborów uzupełniających - część 2

Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rady Studentów odbędą się w dniu 26.03.2019 r. na wydziale:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych (2 wolne mandaty), w godzinach od 9:00 do 14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 19.03.2019r. do godziny  12:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 28.03.2019 r. na wydziałach:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej(3 wolne mandaty), w godzinach 10:00-15:00,
 • Wydział Teologiczny (3 wolne mandaty), w godzinach 9:00-14:00.

Zgłoszenia  należy składać do dnia 20.03.2019r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

w dniu 04.04.2019r. na wydziałach:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2 wolne mandaty), w godzinach 9:00-14:00.

Zgłoszenia należy składać do dnia 28.03.2019r. do godziny  13:00 do Biura Samorządu Studenckiego UMK  ul. Gagarina 21/27 87-100 Toruń.

Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę na kandydowanie, a także oświadczenie o tym, iż dany kandydat nie był karany dyscyplinarnie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w biurze Samorządu Studenckiego UMK oraz do pobrania na stronie internetowej : www.samorzad.umk.plWyniki wyborów uzupełniających z dnia 07.03.2019 r.

Dnia 07.03.2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Mandat otrzymały osoby z największą liczbą głosów do wyczerpania wolnych wakatów- 2

Imię i Nazwisko

Liczba głosów

Worbs Aleksandra

54

Teska Bartosz

42

Czarnecka Barbara

40

Czubkowski Paweł

26

 

Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.

 

 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 27.02.2019 r.

Dnia 27.02.2019 roku odbyły się wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego na Wydziałach:

                - Politologii i Stosunków Międzynarodowych,

                - Nauk Historycznych.

Wyniki:

Mandat na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych uzyskał Paweł Stańczuk, jako jedyny kandydat.

Mandat na Wydziale Nauk Historycznych uzyskała osoba z najwyższą liczbą głosów do wyczerpania jednego mandatu.

Imię i nazwisko                                                   Liczba głosów

Aleksandra Jarocka

39

Aleksander Peszka

37

 


Od powyższego wyniku przysługuje 7 dni na złożenie protestu wyborczego.Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 28.02.2019 r.

Dnia 28.02.2019 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Humanistycznym.

Mandat uzyskała osoba z najwyższą liczbą głosów do wyczerpania dwóch mandatów.

Imię i nazwisko                                                                Liczba głosów

Aleksandra Bielińska

20