Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/26 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Samorząd Studencki
Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika składa się z następujących struktur:
Rada Studentów
Rada Wykonawcza
Główna Komisja Wyborcza

oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Rada Studentów

Paulina Politowska
Paulina Politowska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK

Adrian Baza
Adrian Baza
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Amanda Berent
Amanda Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowy

Anna Widła
Anna Widła
Przewodnicząca WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Artur Wojta
Artur Wojta
Przewodniczący WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Elżbieta Kucharska
Elżbieta Kucharska
Członek WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Ewa Berent
Ewa Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ewa Konopa
Ewa Konopa
Przewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Hubert Długołęcki
Hubert Długołęcki
Przewodniczący WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Jacek Drankiewicz
Jacek Drankiewicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Jakub Diakowicz
Jakub Diakowicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Krystian Szczęsny
Krystian Szczęsny
Przewodniczący WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mateusz Cisewski
Mateusz Cisewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Mateusz Modrzejewski
Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Mirosław Zomerski
Mirosław Zomerski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Paweł Cybulski
Paweł Cybulski
Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Radosław Śliwiński
Radosław Śliwiński
Przewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Wojciech Kasprowicz
Wojciech Kasprowicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Chemii UMK

Łukasz Maciejak
Łukasz Maciejak
Przewodniczący WRSS Wydziału Humanistycznego UMKRada Wykonawcza

Paulina Politowska
Paulina Politowska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK

Artur Wojta
Artur Wojta
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Organizacji i Kultury

Edyta Królikowska
Edyta Królikowska
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji

Jakub Zemła
Jakub Zemła
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Dydaktyczno - Prawnej

Maciej Zawadka
Maciej Zawadka
Rzecznik ds. sportu

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK- Przewodniczący Collegium Medicum UMK

Wojciech Kasprowicz
Wojciech Kasprowicz
Rzecznik studentów niepełnosprawnychGłowna Komisja Wyborcza

Aleksandra Swędrowska
Aleksandra Swędrowska
Członek GKW UMK

Emilia Tokarz
Emilia Tokarz
Członek GKW UMK

Kamila Plicha
Kamila Plicha
Członek GKW UMK

Karolina Kasprowicz
Karolina Kasprowicz
Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej UMK

Marta Gąsiorek
Marta Gąsiorek
Członek GKW UMKWydział Biologii i Ochrony Środowiska

Hubert Długołęcki
Hubert Długołęcki
Przewodniczący WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Karolina Szczepaniak
Karolina Szczepaniak
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Klaudia Ung Doung
Klaudia Ung Doung
Członek WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Wydział Chemii

Dorian Kozaczyk
Dorian Kozaczyk
Członek WRSS Wydziału Chemii UMK

Natalia Dulko
Natalia Dulko
Członek WRSS Wydziału Chemii UMK

Piotr Romanowski
Piotr Romanowski
Członek WRSS Wydziału Chemii UMK

Wojciech Kasprowicz
Wojciech Kasprowicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Chemii UMK

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Adrian Kozłowski
Adrian Kozłowski
Członek WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Adrianna Borowiec
Adrianna Borowiec
Członek WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Jacek Drankiewicz
Jacek Drankiewicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Jakub Gębalski
Jakub Gębalski
Członek WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Wiktoria Wilk
Wiktoria Wilk
Członek WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Wydział Filologiczny

Ewa Konopa
Ewa Konopa
Przewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Klaudia Krukowska
Klaudia Krukowska
Członek WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Paula Olszanowska
Paula Olszanowska
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agata Kowalska
Agata Kowalska
Członek WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Arkadiusz Cholewiński
Arkadiusz Cholewiński
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Radosław Śliwiński
Radosław Śliwiński
Przewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Wydział Humanistyczny

Dominika Obermuller
Dominika Obermuller
Członek WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Kinga Gabryszewska
Kinga Gabryszewska
Członek WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Łukasz Maciejak
Łukasz Maciejak
Przewodniczący WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Bogumiła Kochanek
Bogumiła Kochanek
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Eliza Niewiadomska
Eliza Niewiadomska
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Michalina Kolan
Michalina Kolan
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Michał Gostomczyk
Michał Gostomczyk
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Paweł Cybulski
Paweł Cybulski
Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Sonia Deja
Sonia Deja
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Wydział Matematyki i Informatyki

Anna Widła
Anna Widła
Przewodnicząca WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Małgorzata Kulesza
Małgorzata Kulesza
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Michał Lewandowski
Michał Lewandowski
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Patrycja Tkaczuk
Patrycja Tkaczuk
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Patryk Jakóbowski
Patryk Jakóbowski
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Anna Bedra
Anna Bedra
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Anna Kondraszewska
Anna Kondraszewska
Członek WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Mirosław Zomerski
Mirosław Zomerski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Wydział Nauk Historycznych

Adrian Baza
Adrian Baza
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Mikołaj Jabłonowski-Kocur
Mikołaj Jabłonowski-Kocur
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Mikołaj Morawski
Mikołaj Morawski
Członek WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Przemysław Skibowski
Przemysław Skibowski
Członek WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Elżbieta Kucharska
Elżbieta Kucharska
Członek WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mateusz Modrzejewski
Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Paweł Frankiel
Paweł Frankiel
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Wydział Nauk o Ziemi

Daniel Bordeńko
Daniel Bordeńko
Członek WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Dominika Wojciechowska
Dominika Wojciechowska
Członek WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Jakub Diakowicz
Jakub Diakowicz
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Kamil Kaliński
Kamil Kaliński
Członek WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Rafał Wiśniewski
Rafał Wiśniewski
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych

Angelika Terpińska
Angelika Terpińska
Członek WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ewa Berent
Ewa Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ilona Cichocka
Ilona Cichocka
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Amanda Berent
Amanda Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowy

Jacek Kordylewicz
Jacek Kordylewicz
Członek WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Paweł Michalski
Paweł Michalski
Członek WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Wydział Prawa i Administracji

Jakub Zemła
Jakub Zemła
Członek WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Julia Przeradzka
Julia Przeradzka
Członek WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Mateusz Cisewski
Mateusz Cisewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Oliwia Lewandowska
Oliwia Lewandowska
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Wydział Sztuk Pięknych

Anna Świąć
Anna Świąć
Członek WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Artur Wojta
Artur Wojta
Przewodniczący WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Natalia Dusza
Natalia Dusza
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Szymon Jankowski
Szymon Jankowski
Członek WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wydział Teologiczny

Krystian Szczęsny
Krystian Szczęsny
Przewodniczący WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Magdalena Chęć
Magdalena Chęć
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Teologicznego UMK