Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/26 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Samorząd Studencki
Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika składa się z następujących struktur:
Rada Studentów
Rada Wykonawcza
Główna Komisja Wyborcza

oraz Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk Historycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuk Pięknych
Wydział Teologiczny

Rada Studentów

Paulina Politowska
Paulina Politowska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK

Adrian Baza
Adrian Baza
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Amanda Berent
Amanda Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowy

Artur Wojta
Artur Wojta
Przewodniczący WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Ewa Berent
Ewa Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ewa Konopa
Ewa Konopa
Przewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Hubert Długołęcki
Hubert Długołęcki
Przewodniczący WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Krystian Szczęsny
Krystian Szczęsny
Przewodniczący WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mateusz Cisewski
Mateusz Cisewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Mateusz Modrzejewski
Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Małgorzata Kulesza
Małgorzata Kulesza
Przewodnicząca WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Mirosław Zomerski
Mirosław Zomerski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Natalia Dulko
Natalia Dulko
Przewodnicząca WRSS Wydziału Chemii UMK

Paweł Cybulski
Paweł Cybulski
Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Radosław Śliwiński
Radosław Śliwiński
Przewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Rafał Wiśniewski
Rafał Wiśniewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Łukasz Maciejak
Łukasz Maciejak
Przewodniczący WRSS Wydziału Humanistycznego UMKRada Wykonawcza

Paulina Politowska
Paulina Politowska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK

Artur Wojta
Artur Wojta
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Organizacji i Kultury

Edyta Królikowska
Edyta Królikowska
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji

Jakub Zemła
Jakub Zemła
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji Dydaktyczno - Prawnej

Maciej Zawadka
Maciej Zawadka
Rzecznik ds. sportu

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK- Przewodniczący Collegium Medicum UMK

Wojciech Kasprowicz
Wojciech Kasprowicz
Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK - Przewodniczący Komisji do Spraw Osób NiepełnosprawnychGłowna Komisja Wyborcza

Aleksandra Swędrowska
Aleksandra Swędrowska
Członek GKW UMK

Emilia Tokarz
Emilia Tokarz
Członek GKW UMK

Kamila Plicha
Kamila Plicha
Członek GKW UMK

Karolina Kasprowicz
Karolina Kasprowicz
Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej UMK

Marta Gąsiorek
Marta Gąsiorek
Członek GKW UMKWydział Biologii i Ochrony Środowiska

Hubert Długołęcki
Hubert Długołęcki
Przewodniczący WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Klaudia Ung Duong
Klaudia Ung Duong
Członek WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Maciej Sawicki
Maciej Sawicki
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Michalina Chabowska
Michalina Chabowska
Członek WRSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK

Wydział Chemii

Dorian Kozaczyk
Dorian Kozaczyk
Członek WRSS Wydziału Chemii UMK

Natalia Dulko
Natalia Dulko
Przewodnicząca WRSS Wydziału Chemii UMK

Piotr Romanowski
Piotr Romanowski
Członek WRSS Wydziału Chemii UMK

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Dominika Kotapka
Dominika Kotapka
Członek WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Wiktoria Wilk
Wiktoria Wilk
Przewodnicząca WRSS Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum

Wydział Filologiczny

Ewa Konopa
Ewa Konopa
Przewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Paula Olszanowska
Paula Olszanowska
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Weronika Sitkiewicz
Weronika Sitkiewicz
Członek WRSS Wydziału Filologicznego UMK

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agata Kowalska
Agata Kowalska
Członek WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Arkadiusz Cholewiński
Arkadiusz Cholewiński
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Paweł Woronka
Paweł Woronka
Członek WRSS Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Radosław Śliwiński
Radosław Śliwiński
Przewodniczący WRSS Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Wydział Humanistyczny

Aleksandra Bielińska
Aleksandra Bielińska
Członek WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Dominika Obermueller
Dominika Obermueller
Członek WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Kinga Gabryszewska
Kinga Gabryszewska
Członek WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Łukasz Maciejak
Łukasz Maciejak
Przewodniczący WRSS Wydziału Humanistycznego UMK

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Bogumiła Kochanek
Bogumiła Kochanek
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Eliza Niewiadomska
Eliza Niewiadomska
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Michalina Kolan
Michalina Kolan
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Michał Gostomczyk
Michał Gostomczyk
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Paweł Cybulski
Paweł Cybulski
Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Sonia Deja
Sonia Deja
Członek WRSS Wydziału Lekarskiego UMK

Wydział Matematyki i Informatyki

Jakub Kopaniarz
Jakub Kopaniarz
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Justyna Kuk
Justyna Kuk
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Małgorzata Kulesza
Małgorzata Kulesza
Przewodnicząca WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Michał Lewandowski
Michał Lewandowski
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Patryk Jakóbowski
Patryk Jakóbowski
Członek WRSS Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Aleksandra Worbs
Aleksandra Worbs
Członek WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Anna Bedra
Anna Bedra
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Anna Kondraszewska
Anna Kondraszewska
Członek WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Bartosz Teska
Bartosz Teska
Członek WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Mirosław Zomerski
Mirosław Zomerski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Wydział Nauk Historycznych

Adrian Baza
Adrian Baza
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Aleksandra Jarocka
Aleksandra Jarocka
Członek WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Mikołaj Jabłonowski-Kocur
Mikołaj Jabłonowski-Kocur
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Mikołaj Morawski
Mikołaj Morawski
Członek WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Przemysław Skibowski
Przemysław Skibowski
Członek WRSS Wydziału Nauk Historycznych UMK

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Agnieszka Purzycka
Agnieszka Purzycka
Członek WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Jan Pachnik
Jan Pachnik
Członek WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Mariusz Wąsicki
Mariusz Wąsicki
Przewodniczący Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Mateusz Modrzejewski
Mateusz Modrzejewski
Przewodniczący WRSS Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Paweł Frenkiel
Paweł Frenkiel
Wiceprzewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

Wydział Nauk o Ziemi

Daniel Bordeńko
Daniel Bordeńko
Członek WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Dominika Wojciechowska
Dominika Wojciechowska
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Rafał Wiśniewski
Rafał Wiśniewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Ziemi UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych

Agnieszka Zaroślińska
Agnieszka Zaroślińska
Członek WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Angelika Terpińska
Angelika Terpińska
Członek WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ewa Berent
Ewa Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Ilona Cichocka
Ilona Cichocka
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Jagoda Chylińska
Jagoda Chylińska
Członek WRSS Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Amanda Berent
Amanda Berent
Przewodnicząca WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowy

Jacek Kordylewicz
Jacek Kordylewicz
Członek WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Paweł Michalski
Paweł Michalski
Członek WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Paweł Stańczuk
Paweł Stańczuk
Członek WRSS Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Wydział Prawa i Administracji

Jakub Zemła
Jakub Zemła
Członek WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Julia Przeradzka
Julia Przeradzka
Członek WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Mateusz Cisewski
Mateusz Cisewski
Przewodniczący WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Oliwia Lewandowska
Oliwia Lewandowska
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Prawa i Administracji UMK

Wydział Sztuk Pięknych

Anna Świąć
Anna Świąć
Członek WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Artur Wojta
Artur Wojta
Przewodniczący WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Natalia Dusza
Natalia Dusza
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Szymon Jankowski
Szymon Jankowski
Członek WRSS Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wydział Teologiczny

Kinga Szcześniewska
Kinga Szcześniewska
Członek WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Krystian Szczęsny
Krystian Szczęsny
Przewodniczący WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Magdalena Chęć
Magdalena Chęć
Wiceprzewodnicząca WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Małgorzata Zakrzewska
Małgorzata Zakrzewska
Członek WRSS Wydziału Teologicznego UMK

Paweł Siemiontkowski
Paweł Siemiontkowski
Członek WRSS Wydziału Teologicznego UMK