Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/27 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

Organizacje
Lista organizacji:

  AIESEC Toruń UMK
  ELSA-Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
  Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
  Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK
  Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu


AIESEC Toruń UMK
AIESEC Toruń UMK
Przewodniczący: Patrycja Antoniak
Strona WWW: http://aiesec.pl/torun/
E-mail: aiesec@umk.pl
Adres do korenspondencji: ul. Gagarina 13a, p.54
Facebook: Profil Fanpage

Oddział Lokalny AIESEC w Toruniu działa nieprzerwanie od 1978r przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i obecnie zrzesza ponad 30 studentów, którzy starają się zmieniać lokalne środowisko.


ELSA-Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA-Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Przewodniczący: Marta Sławińska
Strona WWW: http://torun.elsa.org.pl
E-mail: torun@elsa.org.pl
Adres do korenspondencji: Wydział Prawa i Administracji ul. Bojarskiego 3
Facebook: Profil Fanpage

ELSA to największa na świecie niezależna, niepolityczna i działającą w celach niezarobkowych organizacja zrzeszająca studentów prawa. 

Założona w 1981 roku - 43 kraje - 200 wydziałów prawa - 40.000 członków!


Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
Przewodniczący:
Strona WWW: http://www.aegee.torun.pl/wordpress/
E-mail: prezydent.aegeetorun@gmail.com
Adres do korenspondencji: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych ul. Batorego 39L
Facebook: Profil Fanpage

AEGEE-Toruń jest organizacją non-profit zrzeszającą chętnych do działania młodych ludzi. Pomaga im rozwijać swoje umiejętności i przyjąć aktywną postawę w społeczeństwie.


Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Klub Maratoński Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Przewodniczący: Dariusz Majchrzak
Strona WWW: http://www.klubmaratonski.umk.pl/
E-mail: klubmaratonski@gmail.com
Adres do korenspondencji: ul. Gagarina 11, pok. 3
Facebook: Profil Fanpage

Klub Maratoński UMK  powstał w kwietniu 2003r. i obecnie działa w ramach Programu „Absolwent UMK”. Zrzesza ponad 40 osób – studentów, absolwentów i pracowników UMK uprawiających amatorsko biegi długodystansowe. Członkowie Klubu spotykają się na wspólnych treningach oraz startują w krajowych i międzynarodowych zawodach biegowych.


Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK
Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK
Przewodniczący: Angelika Olszak
Strona WWW: http://www.nzs-umk.pl/
E-mail: angelika.olszak@nzs.org.pl
Adres do korenspondencji: ul. Batorego 39L
Facebook: Profil Fanpage

Naszą misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej.

 


Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
Przewodniczący: dr Adam P. Balcerzak
Strona WWW: http://ptetorun.pl/
E-mail: ptetorun@ptetorun.pl
Adres do korenspondencji: ul. Kopernika 21
Facebook: Profil Fanpage

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest stowarzyszeniem ekonomistów skupiającym zarówno teoretyków jak i praktyków życia gospodarczego.

Naszą misją jest:

  • upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych;
  • inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
  • działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze;
  • oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Nasza działalność koncentruje się głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem naszych szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie spotkań, seminariów oraz konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. Zapraszamy do zapoznania się z historią Oddziału.