Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/26 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

DOKUMENTY
Lista najpotrzebniejszych dokumentów dla studentów:

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
Regulamin Domów Studenckich
Regulamin studiów
Regulamin tworzenia organizacji studenckich
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów
Zgłoszenie kandydata do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego UMK

Uwaga! Wzory wniosków znajdziecie na stronach wydziałowych.


Organizacja roku akademickiego 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019


Pobierz plik...

Regulamin Domów Studenckich

ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Pobierz plik...

Regulamin studiów

Regulamin studiów (tekst jednolity)- Obwieszczenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2018 r.


Pobierz plik...

Regulamin tworzenia organizacji studenckich

ZARZĄDZENIE Nr 187 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów


Pobierz plik...

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów

Cały wniosek należy wypełnić odręcznie i złożyć w gabincie kieronwika domu studenckiego.


Pobierz plik...

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów

Cały wniosek należy wypełnić odręcznie i złożyć w gabincie kieronwika domu studenckiego.


Pobierz plik...

Zgłoszenie kandydata do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego UMK

Kandydatury należy zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem w Biurze Samorządu Studenckiego UMK.


Pobierz plik...