Samorząd Studencki

ul. Gagarina 21/27 Toruń
56 611 42 52
samorzad@stud.umk.pl

DOKUMENTY
Lista najpotrzebniejszych dokumentów dla studentów:

Organizacja roku akademickiego
Regulamin Domów Studenckich
Regulamin Samorządu Studenckiego UMK
Regulamin studiów 2018r.
Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019r.
Regulamin świadczeń dla studentów UMK
Regulamin tworzenia organizacji studenckich
Ubezpieczenie NNW i OC Studentów
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów
Zgłoszenie kandydata do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego UMK

Uwaga! Wzory wniosków znajdziecie na stronach wydziałowych.


Organizacja roku akademickiego

ZARZĄDZENIE Nr 70 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020


Pobierz plik...

Regulamin Domów Studenckich

ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Pobierz plik...

Regulamin Samorządu Studenckiego UMK

Uchwała nr 18 Rady Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 czerwca 2019 roku. Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Pobierz plik...

Regulamin studiów 2018r.

Regulamin studiów (tekst jednolity)- Obwieszczenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 1 sierpnia 2018 r.


Pobierz plik...

Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2019r.

Regulamin studiów - tekst jednolity - Obwieszczenie Nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r.


Pobierz plik...

Regulamin świadczeń dla studentów UMK

ZARZĄDZENIE Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 października 2019 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 


Pobierz plik...

Regulamin tworzenia organizacji studenckich

ZARZĄDZENIE Nr 187 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów


Pobierz plik...

Ubezpieczenie NNW i OC Studentów

Warunki dobrowolnego ubezpiecznia NNW i OC studentów UMK w okresie 01.10.2019 do 30.09.2020r.


Pobierz plik...

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla doktorantów

Cały wniosek należy wypełnić odręcznie i złożyć w gabinecie kierownika domu studenckiego.


Pobierz plik...

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów

Cały wniosek należy wypełnić odręcznie i złożyć w gabinecie kierownika domu studenckiego.


Pobierz plik...

Zgłoszenie kandydata do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego UMK

Kandydatury należy zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem w Biurze Samorządu Studenckiego UMK.


Pobierz plik...